Πολιτική προστασίας δεδομένων

 Οι πιο κάτω αναφορές περιγράφουν την πολιτική της εταιρείας FMW Financial Media Way σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει από τους επισκέπτες των σελίδων της.

  1. Τήρηση αρχείου Προσωπικών Δεδομένων.

Κατά την επίσκεψη σας στις σελίδες της εταιρείας FMW Financial Media Way και κατά τη χρήση των υπηρεσιών της είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης κλπ.), προκειμένου να ενεργοποιηθούν αντίστοιχες υπηρεσίες (newsletters, διαγωνισμοί, chats, Web2SMS) για λογαριασμό σας, αλλά και για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας, στην οποία έχετε ήδη ρητά συγκατατεθεί, ώστε να σας ενημερώνουμε για νέα προϊόντα και υπηρεσίες μας.

Διευκρινίζεται ότι η εταιρεία FMW Financial Media Way δεν διαθέτει δημόσια προσβάσιμο κατάλογο ηλεκτρονικών διευθύνσεων των συνδρομητών της. Ως εκ τούτου, τα τυχόν προσωπικά δεδομένα (π.χ. ονόματα πρόσβασης, κλπ) που εμφανίζονται οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου της εταιρείας FMW Financial Media Way προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις των Ν. 2472/97 και Ν. 3471/06 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. H εταιρεία FMW Financial Media Way ενεργεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και στοχεύει στην καλύτερη εφαρμογή της ορθής πρακτικής σε ότι αφορά το Internet. Τα προσωπικά σας στοιχεία τηρούνται με ασφάλεια για όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμμένος σε κάποια υπηρεσία της εταιρείας FMW Financial Media Way και διαγράφονται μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της συναλλακτικής σας σχέσης με την εταιρεία FMW Financial Media Way. Όταν πρόκειται για στοιχεία ατόμων που δεν έχουν ακόμα εγγραφεί σε κάποια υπηρεσία, αλλά έχουν συμμετάσχει κατά καιρούς σε άλλες on-line δραστηριότητες (π.χ. σε διαγωνισμούς), τα στοιχεία τους διατηρούνται για όσο χρόνο απαιτείται για τη διασφάλιση της ορθής εκτέλεσης της συγκεκριμένης δραστηριότητας.

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε στην εταιρεία FMW Financial Media Way χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτή, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης, για προωθητικές ενέργειες ή για στατιστικούς λόγους. Αποδέκτες στοιχείων του Αρχείου, δύνανται να είναι εταιρίες που ενδεχομένως μεσολαβούν για την προώθηση, υποστήριξη και εξυπηρέτηση της συναλλακτικής σχέσης και μόνο για το σκοπό της παροχής των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή την τυχόν παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας που έχει ζητήσει ο χρήστης και πάντα υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 4 και 5 παρ. 5 εδ. β΄ του Ν. 3471/06.. Στοιχεία του αρχείου κοινοποιούνται επίσης στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήμάτος τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο Χρήστης έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν οι διατάξεις των Ν. 2472/1997 και Ν. 3471/06 για τα προσωπικά δεδομένα.

  1. Χρήση cookies

Για τη σωστότερη λειτουργία του ιστοτόπου και την καλύτερη πλοήγησή σας, καθώς και για την καλύτερη παροχή των υπηρεσιών μας, χρησιμοποιούμε cookies. Τα cookies είναι κείμενο-αρχεία με πληροφορίες, τα οποία ο εξυπηρετητής ιστού (web server της εταιρείας FMW Finacial Media Way) αποθηκεύει στον υπολογιστή σας όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο. Με τον τρόπο αυτό, ο ιστότοπος θυμάται τις ενέργειές σας και τις προτιμήσεις σας για ένα χρονικό διάστημα, προκειμένου να υπάρχει πχ. εξατομίκευση διαδικτυακών διαφημίσεων, ανάλυση επισκεψιμότητας ή άλλη στατιστική ανάλυση, και παροχή των υπηρεσιών που έχετε ζητήσει . Κατ’αυτό τον τρόπο δεν χρειάζεται να εισάγετε τις προτιμήσεις αυτές κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο ή φυλλομετρείτε τις σελίδες του. Mόνο η Εταιρία FMW Financial Media Way  και οι ειδικά εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες της έχουν πρόσβαση σε οποιαδήποτε πληροφορία αφορά cookies.

Mπορείτε να ελέγχετε και/ή να διαγράφετε τα cookies ανάλογα με τις επιθυμίες σας. Λεπτομέρειες θα βρείτε στην ιστοσελίδα: aboutcookies.org. Σε περίπτωση που επιλέξετε να απενεργοποιήσετε τα cookies στον www.okaliteros.gr η λειτουργικότητα κάποιων σελίδων ενδέχεται να χαθεί ή να μειωθεί.

Περισσότερες πληροφορίες για την χρήση και διαχείριση των cookies στον ιστοτόπο μπορείτε να βρείτε στις ιστοσελίδες: α) Σχετικά με τα cookie και την διαχείριση τους: http://www.aboutcookies.org/default.aspxhttp://www.whatarecookies.com/ β) Σχετικά με την πολιτική της Google:https://www.google.com/about/company/user-consent-policy.htmlhttps://www.google.com/policies/technologies/cookies/http://www.google.com/intl/el/policies/privacy/partners/

  1. Παροχή πληροφοριών

Κατά καιρούς θα σας παρέχουμε πληροφορίες για άλλες υπηρεσίες και προϊόντα της εταιρείας FMW Financial Media Way στις οποίες μπορείτε να εγγραφείτε και να χρησιμοποιήσετε. Σας προσφέρουμε επίσης τη δυνατότητα να συμμετάσχετε σε έρευνες που διεξάγονται από την εταιρεία FMW Financial Media Way  ή τις συνεργαζόμενες εταιρίες, οι οποίες εξετάζουν την αποτελεσματικότητα και την απήχηση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

  1. Χρήστες κάτω των 18

Για χρήστες κάτω των 18 ετών θεωρείται δεδομένη η εκ των προτέρων εξασφάλιση της συγκατάθεσης των γονέων/ κηδεμόνων σε κάθε περίπτωση δήλωσης προσωπικών στοιχείων στο website της εταιρείας FMW Financial Media Way.

  1. Επεξεργασία και Προστασία Δεδομένων

Το παρόν περιγράφει την πολιτική της εταιρείας FMW Financial Media Way σχετικά με τις πληροφορίες προσωπικών δεδομένων που οι επισκέπτες των σελίδων της θέτουν σε γνώση της, όταν με οποιοδήποτε τρόπο χρησιμοποιούν προϊόντα ή υπηρεσίες της Εταιρίας , ή επιθυμούν να αποστείλουν βιογραφικά τους αναζητώντας ευκαιρίες πρόσληψης, ή όταν εγγράφονται ως υποψήφιοι για πρόσληψη ή όταν αποστέλλουν ή συντάσσουν με οποιοδήποτε τρόπο βιογραφικά τους σημειώματα ή γενικά πληροφορίες στις οποίες εμπεριέχονται προσωπικά τους δεδομένα ή όταν λαμβάνουν μέρος σε διεξαγόμενες εξετάσεις ή διαγωνισμούς μέσω τις ιστοσελίδας ή όταν με οποιοδήποτε τρόπο αποστέλλουν τέτοιες πληροφορίες ή/και επικοινωνούν με την εταιρεία FMW Financial Media Way μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

H διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη των υπηρεσιών της Εταιρίας FMW Financial Media Way υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 όπως και το Νόμο 2774/1999 και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Διαδικτύου όσο και του υπάρχοντος - αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου - πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρία FMW Financial Media Way διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών/χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος επισκέπτης/χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του www.okaliteros.gr.

H Eταιρία FMW Financial Media Way δεν συλλέγει, εν γνώσει της, προσωπικά δεδομένα προσώπων που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας. Η Εταιρία FMW Financial Media Way χρησιμοποιεί τις συλλεχθείσες πληροφορίες για την καλύτερη παροχή των υπηρεσιών της. Οι πιο κάτω παράγραφοι περιγράφουν, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μερικούς τρόπους με τους οποίους η Εταιρία FMW Financial Media Way μπορεί να χρησιμοποιήσει ή να επικοινωνήσει τα συλλεχθέντα προσωπικά δεδομένα.

Σε περίπτωση που οι επισκέπτες/χρήστες επικοινωνούν με την Εταιρία FMW Financial Media Way με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μέσω της παρούσας ιστοσελίδας, η FMW Financial Media Way διατηρεί το δικαίωμα να διατηρεί αρχείο με την επικοινωνία αυτή, και τη σχετική πληροφορία, και μπορεί να χρησιμοποιεί την πληροφορία που έλαβε, κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να ανταποκριθεί σε οποιοδήποτε αίτημα του επισκέπτη/χρήστη. Η Εταιρία FMW Financial Media Way μπορεί να στέλνει σε υποψηφίους ηλεκτρονικά μηνύματα που αφορούν την διεξαχθείσα έρευνα για την αγορά εργασίας. Η Εταιρία FMW Financial Media Way συνεργάζεται με τρίτους, οι οποίοι της παρέχουν τις υπηρεσίες τους, όπως, ενδεικτικά, αλλά όχι αποκλειστικά ειδικοί σύμβουλοι και ελεγκτές, εταιρίες φιλοξενίας ιστοσελίδων, ανάλυσης δεδομένων, συστημάτων υποστήριξης λογισμικού και άλλων, διοικητικών ή όχι συστημάτων και υπηρεσίες ασφάλειας. Η Εταιρία FMW Financial Media Way διατηρεί το δικαίωμα να γνωστοποιεί σε αυτά τα τρίτα μέρη πληροφορίες σχετικά με προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με τον σκοπό για τον οποίο τα τρίτα αυτά μέρη παρέχουν τις υπηρεσίες τους. Επιπροσθέτως, οι σύμβουλοι λογισμικού της FMW Financial Media Way είναι πιθανόν να χρησιμοποιήσουν μια τέτοια πληροφορία, προκειμένου να τροποποιήσουν, εξελίξουν, αναπτύξουν, βελτιώσουν και αξιολογήσουν την R &D τεχνολογία τους. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, διατηρούμε κάθε δικαίωμα να χρησιμοποιούμε ή να επικοινωνούμε κάθε συλλεχθείσα πληροφορία , σε κάθε περίπτωση που θεωρούμε, καλόπιστα, ότι αυτό απαιτείται από το Νόμο, ή σε κάθε περίπτωση που θεωρούμε ότι κάποια παράνομη δραστηριότητα λαμβάνει χώρα, ή πρόκειται να λάβει χώρα, ή προκειμένου να εξασφαλίσουμε ή να προστατέψουμε τα δικαιώματά μας, την περιουσία μας την ασφάλειά μας, καθώς επίσης και την ασφάλεια των επισκεπτών/χρηστών της παρούσας ιστοσελίδας, ή προκειμένου να ανταποκριθούμε σε κάποιο περιστατικό ανωτέρας βίας. Σε περίπτωση που επισκέπτες/χρήστες επιθυμούν να τροποποιήσουν ή να διαγράψουν τα προσωπικά δεδομένα τους από τα αρχεία της Εταιρίας FMW Financial Media Way θα πρέπει να το γνωστοποιήσουν γραπτώς στην Εταιρία προκειμένου να επιβεβαιωθεί το αίτημά τους για μεταβολή ή διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση, υπάρχει η πιθανότητα, κάποιες , εγγραφές των προσωπικών σας δεδομένων να παραμένουν στα αρχεία της Εταιρίας FMW Financial Media Way, τα οποία δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για εμπορικούς λόγους, ενώ η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να επικοινωνεί μαζί τους, περιστασιακά, ανάλογα με τις κάθε φορά ανάγκες. Η Εταιρία FMW Financial Media Way λαμβάνει μέτρα ασφαλείας προκειμένου να αποτρέψει απώλεια, κακή χρήση ή μεταβολή πληροφοριών που σχετίζονται με δεδομένα επισκεπτών/χρηστών που βρίσκονται υπό τον έλεγχο της FMW Financial Media Way. Παρόλα αυτά , καθώς κανένα σύστημα ασφαλείας ή σύστημα μετάδοσης και μεταφοράς δεδομένων, μέσω Διαδικτύου δεν μπορεί να παρέχει 100% ασφάλεια, και παρόλο το γεγονός ότι, η FMW Financial Media Way καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να προστατέψει τα προσωπικά δεδομένα και τις πληροφορίες όσων επισκέπτονται/χρησιμοποιούν την παρούσα ιστοσελίδα, δεν μπορεί με κανένα τρόπο να εγγυηθεί την ασφάλεια των διακομιστών της, τα μέσα δια των οποίων οι πληροφορίες μεταβιβάζονται από τον υπολογιστή του χρήστη στην FMW Financial Media Way ή οποιαδήποτε πληροφορία πηγαίνει στην FMW Financial Media Way ή σε τρίτο μέσω ή σε διασύνδεση με την παρούσα ιστοσελίδα. Η FMW Financial Media Way διατηρεί το δικαίωμα να μεταβιβάσει, χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω συναίνεση των επισκεπτών/χρηστών της παρούσας ιστοσελίδας, τις συλλεχθείσες πληροφορίες σε τρίτους, μέσα στα πλαίσια και τις ανάγκες στρατηγικών συμμαχιών με αυτούς, ή σε περίπτωση μεταβίβασης της ίδιας της Εταιρίας ή συνδεδεμένων ή θυγατρικών της Εταιριών, σε περίπτωση συγχώνευσης ή απορρόφησης στην οποία συμμετέχει η FMW Financial Media Way ή συνδεδεμένες ή θυγατρικές της Εταιρίες, σε περίπτωση μεταβίβασης ή πώλησης μέρους του μετοχικού της κεφαλαίου ή επιχειρηματικού κλάδου της ίδιας ή συνδεδεμένων ή θυγατρικών της εταιριών. Άλλως, οι όροι χρήσης και η πολιτική απορρήτου της παρούσας ιστοσελίδας παραμένουν σε ισχύ στο σύνολό τους, και έχουν γίνει αποδεκτά από τον επισκέπτη/χρήστη στο σύνολό τους, κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε επίσκεψης/χρήσης της ιστοσελίδας www.okaliteros.gr.